STYLES - are you stylish? Read in 🇳🇴 🇺🇸🇳🇴 LESS IS MORE eller MORE IS BEAUTIFUL.

Det er så fantastisk å jobbe med stilsoner. Hvem er vi, har du en stil eller følger vi trender? Noen har en tydelig stil, andre lar dagsformen avgjøre. I dag blir mange påvirket av influensere og trendsettere i sosiale medie. Hvem påvirker deg og hvordan finner du antrekk som fremhever din personlighet?


Tid og sted, anledning og de vi har rundt oss påvirker oss. Har du tenkt på at du også påvirker andre?

Vi jobber mest med design og ikke trender. Det er spennende å jobbe med ulike stiler og tema. Vi prøver å ikke bli for påvirket av trender som er i nuet. Her handler det om kjoler med god passform, gode kvaliteter og aller helst vil vi skape et tidløst design. Dette er bra også for bærekraft og miljø.


Det er spennende å jobbe med kjoler. En og samme kjole kan passe i mange stilsoner og det er så enkelt at det er den som bærer kjolen som avgjør stilen. Klær skaper folk sies de. Vi er ikke enig! Det er folk som skaper antrekket og stilen. Vi har delt opp i flere stilsoner for for å inspirere og treffe det rette publikum.


Her håper vi at vi kan inspirere deg i din sjanger. Vi vil skape antrekk som er klassiske og enkle, fargerike og kreative, romanisk og vintageinspirert, tøffe og sofistikert, trygge og hverdagslige, sporty og i farta. Målet er å skape antrekk som er før deg til å føle at dette er "Prikken over i en". Så dersom du trenger forslag og ideer til antrekk i din stil så skal vi hjelpe deg under kategorien STILSONER. For når vi gjør innkjøp så tenker vi helhet. Og når noe er planlagt og gjennontenk får du de beste resultatene. Finn stilen din og la deg inspirere av kjoler, jakker, sko og tilbehør fra kokonorway og andre spennende merker.

Vi ønsker deg en stilig dag!🇺🇸 LESS IS MORE or MORE IS BEAUTIFUL.

It's so amazing to work with style zones. Who are we, do you have a style or do we follow trends? Some have a distinct style, others let the day decide. Today many are influenced by influencers and trendsetters in social media. Who influences you and how do you find outfits that highlight your personality? Time and place, occasion and those around us affect us. Have you thought about influencing others? We work mostly with design and not trends. Working with styles and themes is exciting. We try not be too affected by trends. Our goal is dresses with a good fit, good qualities and most preferably we want to create a timeless design. This is also good for sustainability and the environment. Timeless design is exciting. The same dress can fit in many style zones and it is so simple that it is the one who wears the dress that decides the style. Clothes create people, We do not agree! You are the one who creates the outfit and the style. We have several style zones and we want to inspire and meet the right audience. We want to inspire you. We want to create outfits that are classic and simple, colorful and creative, novel and vintage inspired, tough and sophisticated, safe and everyday, sporty and on the go. The goal is to create uniq outfits perfectly for you. So if you need suggestions and ideas for outfits in your style, we will help you under the STYLES category. Because when we make purchases we think of wholeness. And when something is planned you get the best results. Find your style and get inspired by dresses, jackets, shoes and accessories from kokonorway and other exciting brands. We wish you a stylish day!